Zespół Szkolno-Przedszkolny

Ocenianie.

 Praca z podręcznikiem, e-podręcznikiem

*Praca z użyciem kart pracy

*Wykorzystanie zasobów internetowych; tablic demonstracyjnych, filmów, quizów, stron www (zdalne lekcje), epodreczniki.pl

Ocenianie będą następujące umiejętności:

*rozumienie pojęć,

*poprawne analizowanie treści zadań

*rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem różnych metod

*systematyczne wykonywanie zadań,  kart pracy

*wkład pracy ucznia

*  dotrzymywanie ustalonych terminów

*indywidualne projekty edukacyjne, prace dodatkowe, wykonywanie prostych doświadczeń

Zasady oceniania

·       Ocenianie będzie miało charakter bieżący,

·        informację o ocenie uczeń uzyska drogą mailową lub przez e-dziennik

·       Wskazane przez nauczyciela: zadania, karty pracy, uczeń będzie przesyłał do poprawy na e-dziennik lub e-mail w ustalonym terminie.

·       Pozostałe zadania, karty pracy, zadania wykonane w zeszycie przedmiotowym zostaną ocenione po powrocie do szkoły.

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1510740

Copyright © 2014. All Rights Reserved.