Zespół Szkolno-Przedszkolny

Ocenianie

Ocenianie informatyka kl 4-8

Przedmiotowy system oceniania informatyka

Ocenie będzie podlegać:

·       systematyczna, bieżąca praca nad umieszczonymi treściami z przedmiotu,

·       systematyczne wykonywanie zadanych ćwiczeń, 

·       przesyłanie wykonanych zadań domowych,

Ocenie podlega:

·       analizowanie i rozwiązywanie prostych problemów dotyczących  zagadnień informatycznych,

·       wykonywanie konkretnego  zadania za pomocą dostępnego oprogramowania,

·       sprawne korzystanie z menu, pasków narzędzi i pomocy programów użytkowych i narzędziowych,

·       przedstawianie efektów swojej pracy np. w postaci dokumentu tekstowego lub graficznego, arkusza, prezentacji: przesyłanie  na maila

·       Wyszukiwanie  informacji, porządkowanie, analizowanie, udostępnianie, a także gromadzenie.

·       przestrzeganie praw autorskich a podczas korzystania z sieci i pracy w chmurze stosowanie się do zasad netykiety.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.