Zespół Szkolno-Przedszkolny

Ocenianie.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej klasy IV – VIII ( Wychowanie fizyczne)

Na tym, etapie edukacji uczniowie będą mogli wykonywać wyzwania sportowe bądź zadania ruchowe samodzielnie lub np. z rodzeństwem albo z pomocą rodziców. Tu również ważne jest nasze doświadczenie, aby we właściwy sposób uczniowie podejmowali zadania z wychowania fizycznego.

KILKA PRZYKŁADÓW REALIZACJI ZDALNEJ PRACY

Sposobów jest wiele, a z czasem zaangażowanie i kreatywność  , przyniosą wiele rozwiązań i pomysłów dla utrzymania dobrego zdrowia i aktywności.

Nawiązać kontakt z uczniami należy w sposób rekomendowany przez MEN:

-e – dziennik,¾  adresy mailowe rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni

-kontakt¾ elektroniczny,

-Kontakt e-mail

zadania dla uczniów do wykonania w domu, podwórku w lesie

-żródło wiedzy YuoTube

-Internet –filmiki podglądowe

-Skype

-Inne komunikatory np.: WhatsApp , Messenger

Należy zadbać o to, aby uczniowie nie poświęcali więcej czasu na realizację zadań szkolnych, niż ich normalna obecność w szkole, aby mieli czas na rozwijanie swoich pasji ! Trzeba pamiętać, aby:  dobierać ćwiczenia odpowiednie do wieku i możliwości uczniów, zgodnie¾ z programem nauczania oraz znając poziom sprawności i umiejętności swoich uczniów,  dobierać zadania ruchowe atrakcyjne z punktu widzenia ucznia,¾  stosować ocenianie kształtujące czyli krótką informację zwrotną dla ucznia,¾  uświadamiać, że po powrocie do szkoły będzie można zweryfikować¾ co zostało zrobione. Organizując pracę zdalną uczniów, uwzględnić zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Pamiętać, że dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną oraz wiek uczniów i etap kształcenia. Ważna jest także gwarancja ochrony danych wrażliwych i wizerunku uczniów (Ministerstwo Edukacji Narodowej)

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
1510927

Copyright © 2014. All Rights Reserved.