Zespół Szkolno-Przedszkolny

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszycach Wielkich ogłasza zapisy do:

a) Publicznego Przedszkola.

b) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej – dzieci urodzone w roku 2012.

Zapisy prowadzone są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub w zakładce rekrutacja. Szczegółowe informacje można

uzyskać u dyrektora ZSP.

Pobierz druki:

Wniosek dla ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły o przyjęcie do klasy I:  

Wniosek dla ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły o przyjęcie do klasy I:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola:

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.