Zespół Szkolno-Przedszkolny

Od poniedziałku do środy trwały rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich.

Tematem przewodnim rozważań była wiara rozumiana jako zaufanie Panu Bogu. Słowo Boże głosił o Ludwik Łabuda CSsR.

W poniedziałek uczniowie obejrzeli wartościowe filmy. Grupa starsza o św. Stanisławie Papczyńskim, grupa młodsza o Józefie egipskim.

Wtorek był dniem wykonania prac plastycznych. Uczniowie przygotowali plakaty dotyczące wiary.

W środę zakończyliśmy rekolekcje spowiedzią oraz Mszą świętą. Ojciec Witold Radowski ukazał postać bł. Karoliny Acutisa. 

Niech ten czas skupienia przynosi dobre owoce w życiu dzieci, aby trwały w wierze i miłości.