Zespół Szkolno-Przedszkolny

 

Czterdzieści jeden lat temu, 9 maja 1977 roku, Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich otrzymała sztandar oraz imię majora Henryka Sucharskiego. Przypominając tę ważną datę, uczniowie pod kierunkiem pani Małgorzaty Bigi przygotowali montaż słowno – muzyczny. Został on zaprezentowany 9 maja na uroczystej akademii z okazji Święta Patrona Szkoły.

 Na sali gimnastycznej zgromadzili się wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami

 i dyrekcją szkoły. Akademię rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego w obecności sztandaru. Delegacja uczniów zapaliła znicz pod portretem patrona. Następnie widzowie zapoznali się z biografią i dokonaniami majora Henryka Sucharskiego. W kolejnych fragmentach występujący podkreślali związek majora Sucharskiego z Ziemią Tarnowską. Uwypuklone również zostało hasło Bóg, honor i ojczyzna, którym dowódca Westerplatte kierował sięw swoim życiu. Fragmenty życiorysu patrona przeplatane były recytowanymi przez uczniów wierszami polskich poetów oraz piosenkami żołnierskimi i patriotycznymi.

 Na koniec wysłuchano uroczystego nagrania „Roty” Marii Konopnickiej.

 

Zdjęcia w fotogalerii 2018.