Zespół Szkolno-Przedszkolny

Fluoryzacja w roku szkolnym 2019/2020:

·      02.10.2019

·      13.11.2019

·      18.12.2019

·      22.01.2020

·      04.03.2020

·      15.04.2020