Zespół Szkolno-Przedszkolny

 

  UWAGA!

  Realizując zarządzenia rządu informuję, że w dniach 12-13 marca w szkole i przedszkolu będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów i wychowanków. Będzie procować w normalnych godzinach tylko świetlica szkolna. Nie będą wydawane obiady. Opieka dotyczy zarówno uczniów Szkoły Podstawowej jak i Publicznego Przedszkola.

Od dnia 16 marca Szkoła i Przedszkole w Koszycach Wielkich są zamknięte do odwołania decyzji Przez Rząd RP.

 

List Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie „Zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”:  Czytaj