Zespół Szkolno-Przedszkolny

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej

W Zbylitowskiej Górze

 

ogłasza

 

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy

 

„Wiosna z Książką”

 

pod tytułem

                    "Z POLAKAMI PRZEZ DZIEJE"

 

          Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze zaprasza uczniów klas IV,V,VI iVII ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnów, do udziału w konkursie czytelniczym.

 

Cele konkursu:

        popularyzacja ważnych postaci z historii Polski,

        popularyzacja książek biograficznych,

        zachęcanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy,

        popularyzowanie różnych, w tym elektronicznych, form książki (książka tradycyjna, e-book, audiobook),

        rozbudzanie pasji czytelniczych,

        rozbudzenie fantazji, wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata,

        popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży,

        uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,

        rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,

        doskonalenie umiejętności pracy w zespole,

        integracja uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Tarnów,

        sprawdzenie stopnia znajomości treści książek zaproponowanych do czytania.

 

Regulamin konkursu:

             Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze

             Czas trwania konkursu: od marca do maja 2020 r.

             Finał konkursu odbędzie się 26 maja 2020 r. o godz. 900 w Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze.

             W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV, V, VI i VII (po jednym z każdej klasy)

             Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu, krzyżówek, rebusów itp. z podziałem na kategorie poszczególnych klas i "Gry "Zabawa z Tadeuszem” dla zespołu szkolnego (zespół szkolny to uczniowie klas IV, V, VI i VII danej szkoły).

             Prace będzie sprawdzać i nadzorować komisja konkursowa.

             Na pytania konkursowe uczniowie będą odpowiadali pisemnie, na przygotowanych kartach konkursowych.

             Pytania nawiązywać będą do treści i problematyki książek wymienionych w regulaminie.

        Po ocenie odpowiedzi wyłonieni i nagrodzeni zostaną laureaci konkursu w każdej kategorii wiekowej, tj. najlepsi uczniowie z klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych oraz najlepszy zespół szkolny.

        O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator.

 

 

             Prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa do 20 marca 2020 r. 

Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze 14 6743 029

             Organizator zapewnia dostępność wymienionych pozycji książkowych w ilości 1 zestaw dla szkoły zgłoszonym zespołom.

 

 

 

W przypadku większej ilości chętnych, nauczyciel przeprowadza na terenie swojej szkoły eliminacje (w dowolnej formie), wyłaniając uczniów najlepiej znających treść podanych książek.

 

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KONKURSIE

 

Klasa IV

 • Anna Czerwieńska-Rydel Jaśnie Pan Pichon.
 • Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szyneczko, Paweł Bakuła Husarskie skrzydła.
 • Adam Mickiewicz Pan Tadeusz (wybrane fragmenty) Księga I wersy 24-72; 332-480.

Klasa V

 • Anna Czerwieńska-Rydel Jaśnie Pan Pichon.
 • Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szyneczko, Paweł Bakuła Husarskie skrzydła.
 • Jakub Skworz Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz.
 • Adam Mickiewicz Pan Tadeusz (wybrane fragmenty) Księga I wersy 534-613; Księga II wersy 479-520; Księga V wersy 95 – 182; Księga XI wersy 580 - 640.

Klasa VI

 • Anna Czerwieńska-Rydel Jaśnie Pan Pichon.
 • Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szyneczko, Paweł Bakuła Husarskie skrzydła.
 • Jakub Skworz Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz.
 • Jakub Skworz Mania Skłodowska.
 • Adam Mickiewicz Pan Tadeusz (wybrane fragmenty) Księga IV wersy 756-767, 862-924, 971-1002; Księga VI wersy 378 – 616; Księga XII wersy 642- 761;

Klasa VII

 • Jakub Skworz Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz.
 • Jakub Skworz Mania Skłodowska.
 • Marek Kamiński Razem na bieguny.
 • Adam Mickiewicz Pan Tadeusz (całość).

 

Organizator serdecznie zaprasza do udziału wszystkie szkoły z terenu Gminy Tarnów.