Projekt Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA229-081481_1

 "Regional traditions eternally living".

14 czerwca w naszej szkole miała miejsce debata między -klasowa pt. “Tradycja czy postęp - co jest ważniejsze dla współczesnej młodzieży?” Debatę poprowadziła p. Agata Cieślikowska. Zespoły debatujące składały się z 3 osób: Igor Kamirski, Natalia Myszka i Oliwier Curyło reprezentowali stronę, która była za postępem natomiast Zuzanna Tadel, Wiktoria Krawczyk i Antonina Wilk bronili stronę tradycji.

Obserwatorami byli uczniowie klas 7 i 8. W debacie, uczniowie przedstawili różne sposoby rozumienia pojęcia „tradycja”. Zasadnicza część dotyczyła znaczenia terminu, czyli dóbr kultury, które podlegają przekazywaniu międzypokoleniowemu i stosunku danego pokolenia do spuścizny kulturowej. Żywotność tradycji widoczna jest zwłaszcza po przyłączeniu się do Unii Europejskiej. Znaczną część debaty poświęcono znaczeniu przeszłości i roli tradycji rozumianej jako jej dziedzictwo. Tutaj można było usłyszeć dwa stanowiska: tradycja bywa odrzucana i traktowana jako relikt powstrzymujący postęp, bądź jako pewnego rodzaju zasób i punkt odniesienia. Ostatecznie obie strony dyskutujące przyjęły wspólne stanowisko, że utrwalanie wartości i odrębności kultury regionalnej, w perspektywie postępującej globalizacji, staje się zadaniem priorytetowym.

IMG_20210614_094212.jpg IMG_20210614_094242.jpg IMG_20210614_094246.jpg

IMG_20210614_100246_1.jpg IMG_20210614_105721.jpg IMG_20210614_105736.jpg