Zespół Szkolno-Przedszkolny

 

 Przez ostatnie dwie lekcje geografii, uczniowie klasy piątej pracowali z masą solną formując model wzniesienia. Następnie ich zadaniem było wyznaczenie wysokości bezwzględnych oraz zaznaczenie barw hipsometrycznych . Ćwiczenie to miało na celu zobrazowanie metody poziomicowania wzniesień oraz utrwalenia wiadomości z działu 1. 

Uczniowie prezentowali swój model opisując przy tym wysokość bezwzględną, nachylenie terenu oraz kształt wzniesienia. Prace były różne i wymagały zaangażowania ze strony uczniów. 

 

Edyta Miłkowska