Zespół Szkolno-Przedszkolny

Szkoła Podstawowa

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

 

1.       Terminy naboru określa §1  Zarządzenia Nr VIII/6/2022 Wójta Gminy Tarnów z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów.

2.       Od 1 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 25 marca 2022 r. do godz. 15:00 zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.       Weryfikacja wniosków i dokumentów o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym z uwzględnieniem w art. 150 ust 7 u.p.o. – do dnia 30 marca 2022 r.

4.       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 31 marca 2022 r.

5.       Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3) od dnia 1 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00 do dnia 7 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.

6.       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 8 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023

 

1.       Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2.       Od 12 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00 do 26 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 złożenie Wniosku o przyjęcie do  klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.       Do 5 maja 2022 r. trwają prace komisji.

4.       5 maja 2022 r. do godz.15.00 podaje się do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5.       Od 6 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3).

6.       16 maja 2022 r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

7.       Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

Przedszkole

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

 

1.                       W dniach od 21 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. rodzice składają Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

2.                       Od 1 marca 2022 r. od godz. 8.00 do 25 marca 2022 r. do godz. 15.00 rodzice składają Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.

3.                       Do 30 marca 2022 r. trwają prace Komisji.

4.                       31 marca 2022 r. do godz.12.00 podaje się do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5.                       Od 1 kwietnia 2022 r. do 7 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. (zał. nr 14).

6.                       8 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023

 

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

1.                      Od 12 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00 do 26 kwietnia 2022 r. do godz.15.00 złożenie Wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.                      Do 5 maja 2022 r. trwają prace komisji.

3.                      5 maja 2022 r. do godz.15.00 podaje się do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4.                      Od 6 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (zał Nr 14).

5.                      16 maja 2022 r. do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.