Zespół Szkolno-Przedszkolny

Uczennica klasy 8b Amelia Kaczmarczyk otrzymała stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Gratulujemy!!!