Zespół Szkolno-Przedszkolny

W dniu 16.05.2022r. uczniowie klasy VIIIa w ramach innowacji „Samorząd Gminny dawniej i dziś” odwiedzili Urząd Gminy w Tarnowie.

Uczniowie wzięli udział w specjalnej lekcji o samorządzie, którą poprowadził  Pan wójt Grzegorz Kozioł, oraz zastępcą wójta Pan  Sławomir Wojtasik. Uczniowie uzyskali odpowiedzi na szereg pytań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Tarnowie, zapoznali się z zakresem czynności pracowników oraz zadaniami jakie niesie za sobą stanowisko wójta.

Kolejnym elementem wycieczki było zwiedzanie budynku Urzędu Gminy. Pani Sekretarz Aneta Błyskal zapoznała uczniów z pracą poszczególnych referatów. Uczniowie dowiedzieli się jakie są zadania gminy związane między innymi z: gospodarka komunalną, edukacją i oświatą, ochroną zabytków, drogami gminnymi, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, kultura fizyczną i turystyką, zielenią gminną.

Wykład włodarzy Gminy dla uczniów był bez wątpienia niezapomnianą lekcją.