W dniu 16.05.2022r. uczniowie klasy VIIIa w ramach innowacji „Samorząd Gminny dawniej i dziś” odwiedzili Urząd Gminy w Tarnowie.

Uczniowie wzięli udział w specjalnej lekcji o samorządzie, którą poprowadził  Pan wójt Grzegorz Kozioł, oraz zastępcą wójta Pan  Sławomir Wojtasik. Uczniowie uzyskali odpowiedzi na szereg pytań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Tarnowie, zapoznali się z zakresem czynności pracowników oraz zadaniami jakie niesie za sobą stanowisko wójta.

Kolejnym elementem wycieczki było zwiedzanie budynku Urzędu Gminy. Pani Sekretarz Aneta Błyskal zapoznała uczniów z pracą poszczególnych referatów. Uczniowie dowiedzieli się jakie są zadania gminy związane między innymi z: gospodarka komunalną, edukacją i oświatą, ochroną zabytków, drogami gminnymi, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, kultura fizyczną i turystyką, zielenią gminną.

Wykład włodarzy Gminy dla uczniów był bez wątpienia niezapomnianą lekcją.

 

280744747_481273087105122_7032568144209833351_n.jpg 280761152_1431760300619188_4310179003697700373_n.jpg 280861190_760231195389158_2828008239572073514_n.jpg

280883722_1310601496136334_1508144302582233523_n.jpg 280961969_344798974242739_9073944608744366158_n.jpg 280975702_3107192729541614_3247651092667108490_n.jpg

281131512_2103195486516708_5788722302036926396_n.jpg 281176510_405009727965020_6864994464604459758_n.jpg 281231940_424426719683809_1857753234790387986_n.jpg

281275102_533574291584356_3880777109497859449_n.jpg 281490806_342098698039040_2521725907681157084_n.jpg 281751765_741774366954371_2110302561536942995_n.jpg

281950518_488670826371590_2682492451917371994_n.jpg 281963281_390809229631143_4970957725434675807_n.jpg 282055442_527481672140854_1686386296751797289_n.jpg

282130188_5298413353551656_6499528354415056253_n.jpg 282135974_3175342982713822_1607616021659781778_n.jpg 282159285_308126584860085_3077132066025390318_n.jpg

282261030_1454983508284976_2565571266570825726_n.jpg