Zespół Szkolno-Przedszkolny

Zwrot podręczników szkolnych odbędzie się w poniedziałek 20.06.2022 według następującego harmonogramu:

klasa:     4   godz.   8:00

             5   godz.   9:40

             6   godz.   9:00  

             7a  godz. 10:30

             7b  godz. 13:00

            8a  godz.  11:30

            8b  godz.  12:20