Zespół Szkolno-Przedszkolny

KONKURS RECYTATORSKI: “Zwierzęta bohaterami wierszy dla dzieci”.

Zasady uczestnictwa:

ü  konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,

ü  każda klasa typuje po dwóch uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych,

ü  konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego.

 Przebieg konkursu:

Przebieg konkursu jest dwustopniowy:

a)     I etap : eliminacje klasowe – nauczyciel uczący wraz z klasą wybiera 2 uczestników do etapu szkolnego- 13.12.2022r.

b)    b) II etap: szkolna prezentacja laureatów eliminacji klasowych -14.12.2022r.-3 godz. lekcyjna

Kryteria oceny:

ü  dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

ü  interpretacja tekstu,

ü  - kultura słowa,

ü  ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

Cele konkursu:

ü  rozwijanie zdolności recytatorskich,

ü  zainteresowanie uczniów poezją,

ü  zachęcanie do występów na scenie,

ü  prezentacja umiejętności uczniów,

ü  uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.