Zespół Szkolno-Przedszkolny

 

Po opracowaniu tematu pt. "Gleby", uczniowie klasy 7 wykonywali swoje własne przekroje gleb.

Zadanie polegało na tym żeby wykonać przekrój dwóch wybranych gleb przy użyciu składników jadalnych. Cała lekcja odbyła się w super atmosferze a uczniowie wykazali się dużą kreatywnością.