Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i postępowania na wypadek pogorszenia stanu zdrowia dziecka:   Otwórz

 

Procedury podczas pandemii COVID 19 dla klas 1-8 szkoły podstawowej- wytyczne dla rodziców:  Otwórz