Zespół Szkolno-Przedszkolny

Materiały do realizacji.

Wtorek 02.06.2020

Temat: Nasiona i owoce u roślin okrytonasiennych

 

1.Spotkanie na platformie Teams godz.9.00-9.30

2.Narysuj schemat budowy nasiona , podpisz jego elementy

3.Podaj przykłady owoców

4.Etapy kiełkowania nasion

5.Sposoby rozsiewania nasion

 

Wtorek 26.05.2020

Temat: Budowa kwiatu

 

1.Spotkanie na platformie Teams godz.9.00-9.30

2.Narysuj schemat budowy kwiaty , podpisz jego elementy

3.Zapoznaj się z budową pręcika i słupka

4.Określ funkcję kwiatu

 

Wtorek 19.05.2020

Temat: Budowa i modyfikacje łodyg i liści

1.Spotkanie na platformie Teams o godz,9.00-9.30

2.Zapoznanienie z budową i funkcją łodygi oraz liścia

3.Wymienienie modyfikacji łodygi i liści wraz z podaniem przykładów

4.Narysowanie w zeszycie liścia i podpisanie jego elementów

5.Wykonaj album roślin okrytonasiennych i nagonasiennych (samodzielnie , nie kopiuj –wklej z Internetu .Uwzględni przynajmniej 6 gatunków drzew nagonasiennych ora w roślinach okrytonasiennych co najmniej 12 pamiętaj aby nie były to tylko drzewa ale również krzewy i rośliny zielne .Zadanie wykonaj do 26.05.2020 i prześlij na adres e mail

 

 

 

Wtorek 12.05.2020

Temat: Budowa i modyfikacje korzenia

1.Spotkanie na platformie Teams godz.9.00-9.30

2.Zapoznanie się ze schematem przedstawiającym korzeń

3.Narysuj schemat korzenia do zeszytu i podpisz jego elementy

4.Określ funkcję korzenia

5.Napisz jakie mogą być modyfikacje korzeni z podaniem przykładów

5.Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń str 58 i 59

 

 

Wtorek 05.05.2020

Temat: Cechy charakterystyczne roślin okrytonasiennych

1.Zapraszam na spotkanie na platformie Teams o godz. 9.00

2.Zapoznaj się z podziałem roślin okrytonasiennych -podręcznik str.134.

3.Podaj konkretne gatunki roślin które reprezentują każdą z grup

4.Wymień drzewa liściaste występujące w lasach

5.Narysuj w zeszycie kształty 7 wybranych gatunków drzew okrytonasiennych

6.Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadanie nr 1,2,3,4 str.65

 

Wtorek 28.04.2020

Temat: Rośliny nagonasienne.

1.Napisz w zeszycie definicję roślin nagonasiennych

Podaj przykłady roślin nagonasiennych

Naucz się rozpoznawać rośliny nagonasienne podręcznik str .130-131

 

Wtorek 28.04.2020

Zapraszam na spotkanie na platformie Teams o godz.9.00-9.30

Zagadnienia:Budowa i klasyfikacja roślin, przykłady roślin nago i okrytonasiennych

 

Wtorek:21.04.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań problemowych

 

1.Proszę rozwiązać test na str .48-51 w zeszycie ćwiczeń i zdjęcie rozwiązanych zadań przesłać na adres e-mail do 24.04.2020

 

Wtorek 07.04.2020

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

1.Rozwiąż test na stronie 115-118 odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Mam prośbę proszę mi nie wysyłać notatek z lekcji  , tylko je pisać w zeszycie , ja później je zbiorę i sprawdzę, chyba ,że będzie pod lekcją napisane o przesłanie jakiś informacji lub zrobienie jakiegoś zadania na ocenę lub +, to samo dotyczy  zadań w zeszycie ćwiczeń.

O zadaniach dodatkowych też będę pisała 

 

Wtorek 31.03.2020

Temat: Widłaki i skrzypy.

 

1.Przeczytaj z podręcznika tekst na stronie 107,108

Naucz się wymieniać i pokazywać na schemacie poszczególne elementy w budowie skrzypu i widłaka

2.Odpowiedz na pytanie nr 2,3 str. 111(podręcznik)

3.W zeszycie ćwiczeń rozwiąż zad. 1 str.46 zad.3,4,5 str.47