Zespół Szkolno-Przedszkolny

Szanowny Rodzicu.

Zgodnie z  art. 14 i art. 7 ust. 3 RODO informuję , że:

1.     Administratorem Pani/a danych osobowych  jest:  Zespół Szkolno – Przedszkolnyw Koszycach Wielkich ul: Szkolna 22, 33-111 Koszyce Wielkie.

2.     Z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Koszycach Wielkich można się skontaktować dzwoniąc na nr 782 974 835 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.     Cel przetwarzania jest każdorazowo określany w uzyskiwanej od Państwa zgodzie a dane uczniów przetwarzane na podstawie przepisów Prawa Oświatowego związane będą z realizacją obowiązku szkolnego. Przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgodzie będzie wykonywane do czasu wycofania wyrażonej wcześniej zgody, natomiast przetwarzanie na podstawie przepisów Prawa Oświatowego będzie odbywać się zgodnie z okresami przewidzianymi przez prawo dla poszczególnych kategorii dokumentów szkolnych.

4.     ma Pan/i prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b)     do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Adres:  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

5.     Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane  odbiorcom danych wykonujących działalność związaną z pracą szkoły. O tym fakcie będziecie Państwo każdorazowo informowani podczas uzyskiwania od Państwa na te czynności stosownej zgody.

6.     Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.