Zespół Szkolno-Przedszkolny

Wykaz nauczycieli:

 

Dyrektor Szkoły:                     mgr Mariusz Parcianko

Wicedyrektor Szkoły:             mgr Joanna Łątka

 

Religia:

 ks mgr Dyrlik Krzysztof:  kl. 1a, 1b, 2a, 3a, 4a, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a

Oddział 0:

mgr Surus Ewa

mgr Bałaska-Giża Jadwiga

Oddział przedszkolny:

mgr Słowik Krystya

mgr Borczuch Natalia

Tomasiewicz Beata (pomoc nauczyciela)

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Smosna Małgorzata:   kl. 1a

mgr Kuczera Ewelina:   kl. 1b

mgr Gładysz Marzena:   kl. 2a

mgr Muter Lucyna:   kl. 3a

Język Polski:

mgr Biga Małgorzata:   kl. 4a, 5a, 5b, 6b

mgr Mleczko Joanna:   kl. 6a, 7a, 8a

Język Angielski:

mgr Salamon Estera:   kl. 1a, 1b, 3a, 4a, 5a 

mgr Stępień Agnieszka:   kl. 2a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a

Język niemiecki:

mgr Mucha Magdalena:   kl. 6a, 6b, 7a, 8a

Historia:

mgr Joanna Łątka:   kl. 4a, 5a, 5b, 6a

mgr Cieślikowska Agata:   kl. 6b, 7a, 8a

Wos:

mgr Cieślikowska Agata:   kl. 8a

Przyroda:

mgr Łątka Joanna:   kl. 4a

Biologia:

mgr Bigos Edyta:   kl. 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a

Chemia:

mgr Edyta Bigos:   kl. 7a, 8a

Matematyka:

mgr Michalska Elżbieta:   kl. 6b, 7a, 8a, 

mgr Korman Lucyna:   kl. 4a, 5a, 5b, 6a, 

 Fizyka:

mgr Mariusz Parcianko:   kl. 7a, 8a

Geografia:

mgr Miłkowska Edyta:   kl. 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a

Technika:

mgr Bała Daniel:   kl.  4a, 5a, 5b, 6a, 6b

Informatyka:

mgr Michalska Elżbieta:   kl. 4a, 5b, 7a, 8a

mgr Rejkowicz Bożena:   kl. 5a, 6a, 6b

 Wychowanie fizyczne:

mgr Michalik Paweł:   kl. 4a, 6a, 6b, 7a, 8a

mgr Ochał Marcin:   kl. 5a, 5b

mgr Salamon Estera   kl. 3a

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Ochał Marcin:   kl. 8a

Muzyka:

mgr Przęczek Dorota:   kl. 4a, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a

Plastyka:

mgr Rejkowicz Bożena:   kl. 4a, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Cieślikowska Agata:   kl. 5a, 5b, 6a, 6b

Zajęcia artystyczne:

mgr Cieślikowska Agata:   kl. 1a, 1b, 2a

 Nauczanie specjalne:

mgr Grabowska Katarzyna,

mgr Hajda Anna,

mgr Witek Magdalena,

mgr Sak Lidia,             

Zajęcia rewalidacyjne:

mgr Witek Magdalena

mgr Litwora Krystyna

mgr Sak Lidia

mgr Garbowska Katarzyna

mgr Hajda Anna

Logopeda:

mgr Król Agata

mgr Antas Marta

Pedagog szkolny:

mgr Żesławska Edyta   

Doradztwo zawodowe:

mgr Michałek Katarzyna:   kl. 7a, 8a,

Biblioteka:

mgr Miłkowska Edyta,

mgr Rejkowicz Bożena

Świetlica:

mgr Rajczyk Mariola,  

mgr Sępek Anita,

Zajęcia kształtujące kompetencje społeczno-emocjonalne:

mgr Sępek Anita