Zespół Szkolno-Przedszkolny

Wykaz nauczycieli:

 

Dyrektor Szkoły:                     mgr Mariusz Parcianko

Wicedyrektor Szkoły:             mgr Joanna Łątka

 

Religia:

dr Potępa Grażyna: kl. 0a, 1a, 2a,

ks. mgr Wrona Piotr: kl. 3a, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 7a, 8a, 3GA,

Oddział 0:

mgr Kuczera Ewelina,

mgr Smosna Małgorzata,

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Gładysz Marzena: kl. 1a,

mgr Muter Lucyna: kl. 2a,

mgr Surus Ewa: kl. 3a,

Język Polski:

mgr Bałaska-Giża Jadwiga: kl. 4b, 5a, 7a, 8a,

mgr Biga Małgorzata: kl. 4a, 5b, 3GA,

mgr Mleczko Joanna: kl. 6a,

Język Angielski:

mgr Salamon Estera: kl. 0a, 2a, 3a, 4a, 4b, 8a,

mgr Stępień Agnieszka: kl. 1a, 5a, 5b, 6a, 7a, 3GA,

Język niemiecki:

mgr Mucha Magdalena: kl. 7a, 8a, 3GA,

Historia:

mgr Joanna Łątka: kl. 5a, 8a,

mgr Cieślikowska Agata: kl. 4a, 4b, 5b, 7a, 3GA,

Historia i społeczeństwo:

mgr Agata Cieślikowska: kl. 6a,

Wos:

mgr Joanna Łątka kl. 8a,

mgr Cieślikowska Agata: kl. 3GA,

Przyroda:

mgr Łątka Joanna: kl. 6a,

mgr Bigos Edyta: kl. 4a, 4b

Biologia:

mgr Bigos Edyta: kl. 5a, 5b, 7a, 8a, 3GA,

Chemia:

mgr Edyta Bigos: kl. 7a, 8a, 3GA,

Matematyka:

mgr Michalska Elżbieta: kl. 5b, 6a, 7a,

mgr Szczurek Anna: kl. 4a, 4b, 5a, 8a, 3GA,

Fizyka:

mgr Mariusz Parcianko: kl. 3GA, 8a, 7a,

Geografia:

mgr Miłkowska Edyta: kl. 5a, 5b,7a, 8a, 3GA,

Technika:

mgr Bała Daniel: kl. 4a, 4b, 5a, 5b,

Zajęcia techniczne:

mgr Bała Daniel: kl. 6a, 3GA,

Informatyka:

mgr Michalska Elżbieta: kl. 4b, 7a, 8a,

mgr Rejkowicz Bożena: kl. 4a, 5a, 5b, 8a,

Zajęcia komputerowe:

mgr Michalska Elżbieta: kl. 6a

mgr Rejkowicz Bożena: kl. 3a

Wychowanie fizyczne:

mgr Michalik Paweł: kl. 5a, 6a, 7a, 8a, 3GA,

mgr Ochał Marcin: kl. 4a, 4b,

mgr Sajdak Debora: kl. 5b, 3GA,

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Ochał Marcin: kl. 8a,

Muzyka:

mgr Przęczek Dorota: kl. 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 7a,

Plastyka:

mgr Rejkowicz Bożena: kl. 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 7a, 3GA,

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Cieślikowska Agata: kl. 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 7a, 8a, 3GA,

Pozalekcyjne inne:

mgr Cieślikowska Agata: 2a, 8a,

Nauczanie specjalne:

mgr Grabowska Katarzyna,

mgr Hajda Anna,

mgr Witek Magdalena,

mgr Sak Lidia,             

Zajęcia rewalidacyjne:

mgr Witek Magdalena: kl. 1a,

mgr Litwora Krystyna: kl. 2a,

mgr Sak Lidia: kl. 3a,

mgr Grabowska Katarzyna:  kl. 4a,

mgr Hajda Anna: kl. 6a,

Logopeda:

mgr Król Agata

Pedagog szkolny:

mgr Żesławska Edyta   

Doradztwo zawodowe:

mgr Michałek Katarzyna: kl. 7a, 8a,

Biblioteka:

mgr Miłkowska Edyta,

mgr Rejkowicz Bożena

Świetlica:

mgr Rajczyk Mariola,  

mgr Sępek Anita,