Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bezpiecznie w Koszycach Wielkich

W roku 2005, ówczesne koszyckie Szkoły: Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Nr 3, przystąpiły do realizacji programu „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa”. Program ten realizowany był pierwotnie w holenderskich placówkach a działania w Małopolsce sięgają 1999 roku.

                Głównym celem projektu jest zaangażowanie wszystkich środowisk, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczne funkcjonowanie Szkoły: nauczycieli, rodziców, samorządu lokalnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji no i oczywiście samych uczniów. Chęć poprawy  poczucia bezpieczeństwa stała się priorytetem codziennych działań w koszyckich Szkołach. Zaangażowanie wszystkich uczestników projektu, poprzez realizację szeregu działań profilaktycznych, wychowawczych, inwestycyjnych przyniosło efekt nie tylko w postaci przyznania „ Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” dla Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich w roku 2008  ale faktyczną poprawę bezpieczeństwa na terenie Szkoły, w jej najbliższym otoczeniu. Codzienne zaangażowanie pracowników Szkoły, Rodziców przynosi efekt eliminacji agresji, wandalizmu, zagrożeń nałogami i cyberprzemocy. Kolejne inwestycje w infrastrukturę poprawiają bezpieczeństwo w drodze do Szkoły, pozwalają odpowiednio zagospodarować czas wolny po lekcjach poprzez udostępnienie Hal sportowych, boisk orlik, placów zabaw czy siłowni. Podejmowane wyzwania zostały docenione przyznaniem w 2016 roku certyfikatu „Lidera Projektu” jako pierwszej szkole w powiecie tarnowskim.