Zespół Szkolno-Przedszkolny

   W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koszycach Wielkich działa  SZKOLNE KOŁO PTTK, którego opiekunem jest mgr Edyta Miłkowska  – nauczyciel geografii. Członkami Koła są uczniowie Szkoły Podstawowej.

Misją Szkolnego Koła PTTK  jest rozwijanie wśród jego członków oraz innych uczniów szkoły zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do zwiedzania swojej Małej Ojczyzny, poznawanie Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.

Czytaj więcej: Szkolne koło PTTK

Copyright © 2014. All Rights Reserved.