Zespół Szkolno-Przedszkolny

 

       Uczniowie naszej szkoły brali udział w IX edycji Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.
 W związku z tym zostało podjęte szereg działań m.in. pogadanki, prelekcje z policjantem, oglądanie filmów edukacyjnych. Uczniowie poznawali znaki drogowe, rozpoznawali znaki podczas spacerów ulicami Koszyc, najmłodsi uczyli się i ćwiczyli przechodzenie przez jezdnię. Uczniowie aktywnie uczestniczyli we wszystkich działaniach podczas lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych. Wykonywali prace plastyczne, znaki drogowe, makiety ruchu drogowego, projektowali znaczki odblaskowe, malowali plakaty, wykonywali gazetki ścienne.
            We współpracy z policją, sklepem „Mrówka,” rodzicami i Urzędem Gminy Tarnów, uczniowie zostali wyposażeni w znaczki i kamizelki odblaskowe.
            Sporo uczniów wzięło udział w Ogólnoszkolnych Konkursach: Plastycznym „Bezpiecznie na drodze” oraz Recytatorskim „Rymuję i zapamiętuję, kiedy na drodze bezpiecznie się czuję”.
            Na zakończenie naszych działań zorganizowaliśmy Happening, na którym dyrektor szkoły p. Mariusz Parcianko wręczył nagrody książkowe, dyplomy i wyróżnienia uczniom biorącym udział w konkursach.
W Konkursie Recytatorskim:
2 pierwsze miejsca zajęły: Nadia Augustyn uczennica klasy IV A,
oraz Wiktoria Olszówka z klasy I,
Drugie miejsce Hubert Olszówka z klasy III,
Trzecie miejsce Julia Kamirska z klasy II
W Konkursie Plastycznym:
Pierwsze miejsce zajął Dominik Banach uczeń klasy II,
Drugie miejsce Igor Bezak z klasy II,
Trzecie miejsce Oliwia Potępa z klasy IV B
Gratulujemy wszystkim wygranym.
            Imprezę uświetnili laureaci konkursu recytatorskiego prezentując swoje wiersze, uczniowie klas: I-III śpiewali piosenki na temat bezpiecznego zachowania na drodze. Uczennice klasy II zademonstrowały taniec nowoczesny. Zakończeniem był „Odblaskowy pokaz mody”. Uczniowie klasy VI i VII pod nadzorem p. E. Michalskiej samodzielnie zaprojektowali i wykonali Mini Poradnik bezpiecznego zachowania na drodze dla uczniów klasy pierwszej.
           W celu propagowania w środowisku, wśród osób starszych, noszenia odblasków dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na drodze, z programem artystycznym uczniowie wystąpili również przed zaproszonymi gośćmi: rodzinami uczniów oraz Seniorami Klubu Relax.
Bardzo dziękuję wychowawcom za pomoc w realizacji założeń konkursu.
Organizator M. Rajczyk

 

    W piątek 12 października 2018 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość „Pasowania na ucznia” połączona z obchodami Święta Edukacji Narodowej.
     Przewodnicząca Samorządu Szkolnego gorąco powitała przybyłych gości oraz pierwszaków. 

 Uczniowie klasy II i III wierszami i piosenką wyrazili swoją wdzięczność nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za ich pracę. Dyrektor szkoły wręczył wyróżnionym pracownikom nagrody a następnie skierował miłe słowa do pierwszoklasistów. 

 Następnie uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał dyrektor szkoły. Wychowawczyni wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy a rodzice zaprosili pierwszoklasistów na pyszny poczęstunek.

 

M.Gładysz

 

Europejski Dzień Języków Obcych został w naszej szkole uhonorowany niecodziennym apelem, na który zaproszono dyrekcję, nauczycieli oraz społeczność uczniów klas IV-VIII i III gimnazjum. Klasa VI pod kierownictwem wychowawcy oraz chór szkolny pod opieką nauczyciela muzyki przygotowały na tą okazję występ, który dostarczył wielu pozytywnych emocji. Występujący pragnęli podkreślić przede wszystkim korzyści płynące ze znajomości języków obcych w dzisiejszych czasach. Nie zabrakło też dobrej zabawy, w którą obfitowała część artystyczna. Przybyłe na uroczystość grono pedagogiczne wraz z uczniami miało okazję wysłuchać znanej piosenki: „Panie Janie” w trzech językach. Po europejskich rytmach przyszedł czas na prezentację scenek dialogowych w języku angielskim, podczas których przedstawiono prawdopodobne sytuacje z życia osób przebywających za granicą. Apel zakończył konkurs o tytuł „Koszyckiego Poligloty”.

A.    Stępień

D. Przęczek

M. Mucha

 

Fotorelacja w galerii.

 

     W związku ze zbliżającymi się obchodami Święta Odzyskania Niepodległości, jak co roku nasza szkoła organizuje loterię fantową. Bardzo prosimy chętne osoby o przyniesienie rzeczy, które mogłyby być przeznaczone na tę loterię do dnia 7.11.2018. Mogą to być słodycze, artykuły papiernicze, maskotki, zabawki, książki itp.

 

Dziękujemy bardzo.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.