Zespół Szkolno-Przedszkolny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych wynikające z organizacji roku szkolnego 2023/2024:

23.XII.2023 r.-01.I.2024 r.(zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej –27 grudnia - 29 grudnia 2023 r.)

12.II.2024 r. – 25.II.2024 r.

28.III.2024 r. – 02.IV.2024 r. ( zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej–28,29 marca i 2 kwietnia 2024 r.)

22.VI.2024 r. – 31.VIII.2024 r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: (zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej)

13.11.2023 r. 

02.05.2024 r. 

14.05.2024 r. – 16.05.2024 r.

31.05.2024 r.