Zespół Szkolno-Przedszkolny

W pracy z dziećmi warto rozpocząć od prostego działania

- od rysunku wspólnie z dziećmi tworząc tym samym możliwość rozmowy z dzieckiem, pokierowania jego uwagi i rozbudzenia ciekawości w trakcie wykonywania prac. Zajęcia plastyczne pozwalają na zastosowanie różnorakich technik, m.in. rysowania, malowania, rzeźby, grafiki itp. W pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym wykorzystuje się przede wszystkim technikę stemplowania, która cieszy się dużym zainteresowaniem najmłodszych, ze względu na szybkość uzyskiwania ciekawych efektów. Inną techniką wartą uwagi, ze względu na jej terapeutyczny wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka jest lepienie z mas plastycznych, które usprawnia zręczność rąk, rozwija szybkość oraz koordynacje ruchów. Natomiast wycinanie i wydzieranie rozwija koordynację wzrokowo-ruchową oraz wyobraźnię twórczą. Kolorowanie (wypełnianie rysunku konturowego kolorem) oprócz usprawnienia manualnego rozwija orientację przestrzenną i ćwiczy spostrzegawczość. Malowanie i rysowanie powoduje zainteresowanie twórczością plastyczną i oddziałuje terapeutycznie na całą osobowość przedszkolaka. Poprzez zajęcia plastyczne, przyzwyczaja się przedszkolaka do wysiłku, cierpliwości, dyscypliny i opanowania.