Zespół Szkolno-Przedszkolny

Co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W zależności od zainteresowań, czasem wybierają jeden przedmiot, czasem kilka. Ich sukcesy są różne, bo nieraz kończą swój udział na etapie szkolnym, a są tacy, którzy otrzymują tytuł laureata czy finalisty.

Zmagania z niezwykle trudną i obszerną historią Polski i świata podjął w tym roku uczeń naszej szkoły Filip Rymanowski , uzyskując tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Historycznego. Uczeń przechodził najpierw etap szkolny, następnie etap rejonowy docierając w końcu do najwyższego etapu- etapu wojewódzkiego.

Sukces Filipa jest wynikiem pasji , którą cały czas pielęgnuje i rozwija oraz ciężkiej kilkumiesięcznej pracy związanej z przygotowaniem do konkursu. Warto wspomnieć, że udział  w ostatnim już etapie wojewódzkim był nie lada wyzwaniem, ze względu na zakres materiału konkursowego, który tylko w części omawiany jest na lekcjach historii.

Jego wysokie wyniki w nauce potwierdzają, że wiedza stanowi dla niego znaczącą wartość, a nauka historii zajmuje w hierarchii wysokie miejsce, bo przecież „ Historia vitae magistra est”- historia jest nauczycielką życia.

Gratulujemy Filipowi wspaniałego wyniku i życzymy kolejnych sukcesów!