Zespół Szkolno-Przedszkolny

 

27 kwietnia w naszej szkole odbyła się lekcja patriotyczna przeprowadzona przez Pana Sławomira Wojtasika.

Uczestniczyli w niej przedszkolaki oraz uczniowie z klas 1-3.

Lekcja była poprowadzona metodą pogadanki. Pan Wojtasik wytłumaczył znaczenie majowych świąt. Uczniowie otrzymali flagę Polski i zostali pouczeni o szacunku do symboli narodowych. Z racji 50-lecia małej ojczyzny jaką jest Gmina Tarnów uczniowie zostali obdarowani okolicznościowym prezencikiem.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem z flagami Polski.