Zespół Szkolno-Przedszkolny

Szanowny Rodzicu.

Zgodnie z  art. 14 i art. 7 ust. 3 RODO informuję , że:

1.     Administratorem Pani/a danych osobowych  jest:  Zespół Szkolno – Przedszkolnyw Koszycach Wielkich ul: Szkolna 22, 33-111 Koszyce Wielkie.

2.     Z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Koszycach Wielkich można się skontaktować dzwoniąc na nr 782 974 835 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.     Cel przetwarzania jest każdorazowo określany w uzyskiwanej od Państwa zgodzie a dane uczniów przetwarzane na podstawie przepisów Prawa Oświatowego związane będą z realizacją obowiązku szkolnego. Przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgodzie będzie wykonywane do czasu wycofania wyrażonej wcześniej zgody, natomiast przetwarzanie na podstawie przepisów Prawa Oświatowego będzie odbywać się zgodnie z okresami przewidzianymi przez prawo dla poszczególnych kategorii dokumentów szkolnych.

4.     ma Pan/i prawo do:

a)     dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b)     do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Adres:  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

5.     Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane  odbiorcom danych wykonujących działalność związaną z pracą szkoły. O tym fakcie będziecie Państwo każdorazowo informowani podczas uzyskiwania od Państwa na te czynności stosownej zgody.

6.     Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Polityka prywatności serwisu http://www.koszycewielkie.pl

Szanowny Użytkowniku!

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego http://koszycewielkie.pl

W trosce o Państwa prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, w której prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszego serwisu.

Polityka prywatności została opracowana na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. DEFINICJE

1.     Administratorem Pani danych osobowych  jest: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Koszycach Wielkich,   ul. Szkolna 22, 33-111 Koszyce Wielkie, tel.  14 63-40-754,              e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.              

 1. Z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koszycach Wielkich  można się skontaktować dzwoniąc na nr 782 974 835 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Serwis - serwis internetowy działający pod adresem: http://koszycewielkie.pl
 3. Użytkownik - każdy internauta odwiedzający Serwis.


2. DANE OSOBOWE

1.     Administratorem Pani danych osobowych  jest: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Koszycach Wielkich,   ul. Szkolna 22, 33-111 Koszyce Wielkie, tel.  14 63-40-754,              e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.              

 1. W jaki sposób pozyskujemy dane o Użytkownikach i ich zachowaniach?
  1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka).
 2. Cele i  podstawa wykorzystywania danych.
  1. Dane zapisane w plikach cookies przetwarzane są w celach:
   • statystycznych tzn. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć,               w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - ulepszania struktury               i zawartości Serwisu,
   • marketingowych tzn. wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora ? prezentacji informacji o usługach Administratora, w tym możliwość przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora.
 3. Czas przetwarzania danych osobowych.
  1. W zakresie plików cookies do czasu ich wygaśnięcia lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki.
 4. Prawa  Użytkownika.
  1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. Prawo do przenoszenia danych.
  4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, o ile Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.
  5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator informuje, iż nie dokonuje w Serwisie profilowania Użytkowników, na podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkowników skutki prawne lub wpływające na nich w podobnie istotny sposób.
 6. Administrator informuje, iż w związku z Serwisem korzysta z usług podmiotów wspierających jego działalność, do których należą:
  1. hostingodawca,
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.
 8. Administrator zapewnia poufność i bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych:
  1. gromadzi dane osobowe są z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych,
  2. wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych osobowych.
 9. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również podmioty wspierające jego działalność dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych na zlecenie Administratora.

3. PLIKI COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Co to są pliki cookies?
  1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
  2. Pilki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies mogą być odczytywane przez Serwis Administratora (cookies własne) lub serwisy internetowe podmiotów trzecich.
 4. Niektóre używane przez Serwis pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu (cookies sesyjne), inne pliki cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę Serwisu (trwałe cookies).
 5. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego działania Serwisu.
 6. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.
 7. Jak zarządzać plikami cookies?
  1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  2. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies                               w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.
  3. Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w celu określenia zasad ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia, z którego korzysta. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień przeglądarki - np. zablokować automatyczną obsługę cookies lub otrzymywać informację o każdorazowym zamieszczeniu ich na urządzeniu.
  4. Użytkownik, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies może skorzystać z zakładki pomocy danej przeglądarki.
  5. Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania lub wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne                            w Serwisie.  

5. ODNOŚNIKI DO INNYCH SERWISÓW WWW

 1. Serwis zawiera odnośniki do innych serwisów www.
 2. Administrator informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności w tych serwisach i zaleca, aby po przejściu do innych serwisów, zapoznać się z obowiązującą w nich polityką prywatności.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.
 2. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prywatności prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.