Zespół Szkolno-Przedszkolny

 

 

    „Samodzielne próby rysowania, malowania, lepienia, wycinania itp. prowadzą dziecko do przekształcania w tym zakresie otaczającej rzeczywistości, do kształtowania nowych jej form z odpowiedniego materiału plastycznego. Przekształcanie stanu istniejącego, pomysłowość, wynalazczość, odkrywczość – cechy, które stanowią o geniuszu ludzkim, stają się w swojej zaczątkowej postaci udziałem dziecka. Wytwór plastyczny, dzieło sztuki dziecka jest jednocześnie indywidualnym i osobistym wyrazem jego chęci, zainteresowań, myśli czy przeżyć”.

M. Parnowska-Kwiatowska

   „Twórcza praca dziecka jest językiem wypowiadania się tylko jemu właściwym, jest wyrazem nie tylko jego przeżyć uczuciowych, jest czynnikiem harmonii między sercem i rozumem, między wrażliwością i inteligencją, jest jednym z wielu sposobów intelektualnego poznania świata i docierania do głębszego i szerszego jego rozumienia”.

   Z. Słobodzian

Zajęcia prowadzone są według autorskiego programu. Wcielają w życie wskazania z powyższych cytatów.

 mgr Bożena Rejkowicz Nauczyciel wychowania plastycznego

Galeria