Zespół Szkolno-Przedszkolny

 I.   Na podstawie Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego, ustalam dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1. 12.11.2019 r, ( wtorek)

W wyżej wymienionym dniu szkoła  prowadzić będzie zajęcia opiekuńcze.

 

 II.  Dni wolne od zajęć dydaktycznych wynikające z organizacji roku szkolnego 2019/2020:

1.  Zimowa przerwa świąteczna  -  23.12.2019 r. - 01.01.2020 r.   

     (zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej: 23,24,27,30 i 31 grudnia 2019 r.)

2.  Ferie zimowe  -  27.01.2020 - 09.02.2020 r.

3.  Ferie wiosenne  -  09.04.2020 r. - 14.04.2020 r. 

     (zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej: 9, 10 i 14 kwietnia 2020 r.)

4.  Ferie letnie  -  29.06.2020 r. - 31.08.2020 r.