Zespół Szkolno-Przedszkolny

I.   Na podstawie Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego ustala się dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1.      02.11.2018 r.  (piątek)

2.      12.11.2018 r.  (poniedziałek)

3.      02.05.2019 r.  (czwartek)

W wyżej wymienionych dniach szkoła prowadzić będzie zajęcia opiekuńcze.

 

II.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych wynikające z organizacji roku szkolnego 2018/2019:

1.  Zimowa przerwa świąteczna  -  22.12.2018 r. - 01.01.2018 r.

2.  Ferie zimowe  -  14.01.2019 - 27.01.2018 r.

3.  Ferie wiosenne  -  18.04.2019 r. - 23.04.2019 r.  (zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej)

4.  Ferie letnie  -  22.06.2019 r. - 31.08.2019 r.