Zespół Szkolno-Przedszkolny

    Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego (finansowanego z NFZ) wsparcia Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Działania ośrodka skupiają się na specjalistycznym wsparciu dzieci i młodzieży, w sytuacjach niewymagających interwencji lekarza psychiatry  i farmakoterapii.

Czytaj więcej: Bezpłatna pomoc psychologów i psychoterapeutów.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.