Zespół Szkolno-Przedszkolny

Odpłatność za obiady można regulować w tradycyjnej formie tj. wpłacając u Pani intendentki lub wpłacając na konto bankowe: 94858900060250092603280002   w tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który jest wpłata.

Przed dokonaniem wpłaty należy uzyskać informację od Pani intendent o wysokości wpłaty (ewentualne odpisy).

Przypominamy, że wpłaty należy dokonać do 15-tego dnia każdego miesiąca.