Zespół Szkolno-Przedszkolny

        

Dnia 29.04. wyruszyliśmy na pierwszy rajd w tym roku. Jako miejsce docelowe wybraliśmy Las Buczyna w Zbylitowskiej Górze. Historia miejsca, blisko położonego naszej szkoły nie do końca jest znana, dlatego przybliżył nam ją Aleksander – uczeń klasy 7, który uświadomił nam wszystkim, że Las "Buczyna" jest niezwykłym miejscem z którym wiąże się tragiczna historia.

Jest to jedno z miejsc masowej zagłady tarnowskich Żydów. Podczas akcji likwidacyjnej ludności żydowskiej, w latach 1942-1945 roku hitlerowcy zamordowali tu około 8-10 tysięcy osób, w tym około 800 dzieci. W miejscu zbrodni i zbiorowych mogił wybudowane zostało symboliczne mauzoleum. Pierwsze egzekucje w lesie Buczyna dokonano już w 1939 roku, kiedy zamordowano tutaj 42 osoby, a w tym 34 mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego, którzy byli oskarżeni o posiadanie broni. Rozstrzelania w Buczynie przeprowadzano aż do 1944 roku, a największe z nich w dniach 11-19 czerwca 1942 roku, w związku z decyzją władz niemieckich o częściowej likwidacji dzielnicy żydowskiej w Tarnowie. Właśnie wtedy Buczyński las stał się miejscem kaźni około ośmiu tysięcy Żydów. Byli to w większości starcy, osoby chore i dzieci z żydowskich sierocińców.

         Podczas wędrówki spotkaliśmy bardzo liczną grupę Żydów, którzy modlili się przy mogiłach. Chcąc nie zakłócać modlitwy udaliśmy się nad Dunajec i tam odpoczęliśmy. W drodze powrotnej mogliśmy spokojnie już odwiedzić miejsce masowej zagłady tarnowskich Żydów. Tam, nasz katecheta Ks. Krzysztof Dyrlik poprowadził modlitwę za zamordowanych tam niewinnych ludzi oraz opowiedział kilka ważnych informacji na temat religii jaką jest Judaizm. Ogromne wrażenie wywarła na nas mogiła zamordowanych dzieci, która została w niezwykły sposób udekorowana przez grupę Żydów kolorowymi balonikami. Mieliśmy również okazję wysłuchać psalmów śpiewanych przez zgromadzonych tam wiernych.

          Podczas dzisiejszego rajdu mieliśmy niezwykłą lekcję historii. Wróciliśmy zmęczeni, ale usatysfakcjonowani.